Ποιοι Είμαστε

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κυκλικής Οικονομίας είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με στόχο την εκπόνηση ερευνών και την ανάπτυξη ιδεών και πολιτικών για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Τι είναι η Κυκλική Οικονομία

Τι είναι: Η κυκλική οικονομία είναι ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου ευρωπαϊκού και…

Θέματα που ασχολείται ο ΕΣΚΟ

Σε επίπεδο επιχείρησης εξετάζονται τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας (circular business models) που υιοθετούν οι επιχειρήσεις για να ενσωματώσουν…