Τι είναι η Κυκλική Οικονομία

Τι είναι: Η κυκλική οικονομία είναι ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου ευρωπαϊκού και…

Θέματα που ασχολείται ο ΕΣΚΟ

Σε επίπεδο επιχείρησης εξετάζονται τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας (circular business models) που υιοθετούν οι επιχειρήσεις για να ενσωματώσουν…