Ποιοι Είμαστε

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κυκλικής Οικονομίας είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με στόχο την εκπόνηση ερευνών και την ανάπτυξη ιδεών και πολιτικών για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.