ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κυκλικής Οικονομίας είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με στόχο την εκπόνηση ερευνών, την ανάπτυξη ιδεών και πολιτικών και τη διοργάνωση συζητήσεων και δράσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.  

Ο Ε.Σ.Κ.Ο. αποτελείται από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επαγγελματίες και μάνατζερς αλλά και πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, κρατικούς οργανισμούς αλλά και πολίτες που μοιράζονται το όραμα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μέσω της προώθησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.  

Ο Ε.Σ.Κ.Ο. είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από Έλληνες ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κυκλικής οικονομίας. Συγκεντρώνει μια πληθώρα ειδικών από πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και χώρους εργασίας δημιουργώντας ένα σημαντικό απόθεμα εμπειρίας και επιστημονικού υπόβαθρου και εξασφαλίζοντας την έγκυρη ενημέρωση και παρακολούθηση των σύγχρονων θεμάτων και τάσεων σχετικά με την κυκλική οικονομία.