ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Η εγγραφή μελών στον Ελληνικό Σύνδεσμο Κυκλικής Οικονομίας (Ε.Σ.Κ.Ο.) είναι απλή διαδικασία και είναι δωρεάν. 

 Μέλη του ΕΣΚΟ μπορούν να γίνουν: 

 • Φυσικά Πρόσωπα 
 • Εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες 
 • Φορείς και οργανισμοί 
 • Ακαδημαϊκές/ερευνητικές μονάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

  Τα μέλη του ΕΣΚΟ έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό του συνδέσμου, συμμετέχουν δωρεάν σε ημερίδες και θεματικές διαλέξεις και απολαβάνουν έκπτωσης για την εγγραφή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώνονται από τον ΕΣΚΟ.  
  Επίσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορους τομείς έρευνας και κείμενα πολιτικής που προετοιμάζονται από το Σύνδεσμο.  
  Τα μέλη έχουν επίσης προτεραιότητα στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΚΟ που εκπονούνται με αμοιβή. 
  Για να εγγραφείτε στο Σύνδεσμο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το email σας, με το οποίο θα επικοινωνούμε μαζί σας και θα ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.  
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ