Έναρξη χρηματοδοτούμενου προγράμματος επιμόρφωσης «Η Κυκλική Οικονομία στην Εκπαίδευση»

0 Shares
0
0
0

Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα το πρόγραμμα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης «Η Κυκλική Οικονομία στην Εκπαίδευση» από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος που είναι ο εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το πρόγραμμα αποτελεί το ένα από δύο μόλις επιλεχθέντα προγράμματα του Πολυτεχνείου Κρήτης επιδοτούμενα από το Voucher 80.000 ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στα πλαίσια του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι διαλέξεις παραδίδονται από τον Επίκ. Καθ. Αλέξανδρο Στεφανάκη και τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα με σύγχρονη (online) και ασύγχρονη εκπαίδευση αλλά και μαθήματα με φυσική παρουσία που θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης επιλέχθηκαν 29 ωφελούμενοι. Το πρόγραμμα έχει κύριο σκοπό να εξοικειώσει  τους συμμετέχοντες με τα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας ώστε να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας κυκλικής και βιώσιμης κοινωνίας και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για αποτελεσματική απόδοση. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια και κατάρτιση ώστε να μεταδώσουν μέσα στην τάξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρακτικές και πρωτοβουλίες στο σχολικό περιβάλλον, να κατανοήσουν αλλά και να διδάξουν θεωρητικές γνώσεις για την κυκλική οικονομία και να υποστηρίξουν και έξω από τις τάξεις τη νοοτροπία βιωσιμότητας και της ιδιότητας του οικολογικά υπεύθυνου πολίτη.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.kedivim.tuc.gr/el/ekpaideysi/ola-ta-programmata/i-kykliki-oikonomia-stin-ekpaideysi

0 Shares